ΕΛ | EN       Σύνδεση
 

Το προφίλ του Επιμελητηρίου...

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς ΄Ενωσης Πλαστικών Τεχνών (ΑΙΑΡ/UNESCO). Είναι αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ από τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Διοικείται από ενδεκαμελές Δ.Σ. που το εκπροσωπεί. Όλα τα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε. έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει.

Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του 1944 και ο ιδρυτικός του Νόμος άλλαξε τον Οκτώβρη του 1981.

Το Επιμελητήριο περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα: α) Ζωγραφικής β) Γλυπτικής γ) Χαρακτικής δ) Διακοσμητικής και αποτελείται από 6.000 περίπου μέλη, τα οποία κατανέμονται στα τέσσερα τμήματα ως εξής: 3.400 ζωγράφοι, 500 γλύπτες, 150 χαράκτες και 650 περίπου διαφόρων ειδικοτήτων που είναι γραμμένοι στο τμήμα Διακοσμητικής (αγιογράφοι, διακοσμητές, κεραμίστες, ψηφιδογράφοι, σκηνογράφοι κλπ). Οι αριθμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι κάθε χρόνο εγγράφονται περί τα 250 νέα μέλη.

Η Γεν. Συνέλευση κάθε τμήματος εκλέγει την Εφορεία του Τμήματος, που είναι εσωτερικό όργανο του Ε.Ε.Τ.Ε. Ο ΄Εφορος κάθε Τμήματος μετέχει στο Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε.

Στο Επιμελητήριο εγγράφονται είτε πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών είτε μετά από κρίση από την Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης.

Σκοποί του Επιμελητηρίου:

  • Προαγωγή καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα
  • Διασφάλιση δικαιώματος ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης χωρίς αποκλεισμούς αισθητικών απόψεων και εκφάνσεων
  • Μέριμνα για τα συμφέροντα των Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών σε ό,τι αφορά στους όρους δημιουργίας και κοινωνικής ασφάλισης
  • Εισήγηση σε αρμόδιους κρατικούς φορείς λύσεων για τα ζητήματα των καλλιτεχνών
  • Μελέτη θεμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και αισθητικής ενημέρωσης του κοινού και διατύπωση προτάσεων σε αρμόδιους φορείς
  • Συμβολή στην αισθητική    του   περιβάλλοντος και στη διάσωση των καλλιτεχνικών μνημείων

Οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συνεργασία με καλλιτεχνικές οργανώσεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής

Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10