24 05-2023
24/05/2023

Προκήρυξη Έκθεσης Γλυπτικής 2023 στο Β.Χ.Μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορεία Γλυπτικής του ΕΕΤΕ διοργανώνουν για έβδομη συνεχή χρονιά έκθεση Γλυπτικής

24 05-2023
Αθήνα

Πρόσκληση σε εκδηλώσεις στα πλαίσια της έκθεσης «1922-2022 Έξοδος-Διέξοδος»

Την Παρασκευή 26/5/23 στις 7.00 μμ και το Σάββατο 27/05/2023 στις 7.00 μμ

27 04-2023
Αθήνα

Ανακοίνωση για την Πρωτομαγιά

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργιακή συγκέντρωση την 1η Μάη, στο Σύνταγμα, στις 11 π.μ.-Προσυγκέντρωση στις 10 στην Κάνιγγος

Προβολή

Ανακοίνωση του ΔΣ του ΕΕΤΕ για το ΦΠΑ και το τέλος επιτηδεύματος των καλλιτεχνών

 


Ανακοίνωση

Θέμα : Ρυθμίσεις ν4949/2022 σχετικά με ΦΠΑ και τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών
 
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ σάς ενημερώνει  ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4949/2022 (ΦΕΚ126Α/30-6-2022) με τον οποίο εισάγονται αλλαγές σε επίπεδο ΦΠΑ και καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Με το άρθρο 57 του συγκεκριμένου νόμου παρατείνεται το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ 13% για την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του μέχρι 31/12/2022. Υπενθυμίζουμε ότι το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ισχύει από το τέλος του 2020 και θεσπίστηκε με το άρθρο 299 του ν. 4738/2020 και αρχικά ίσχυε μέχρι 31/12/2021. Παρατάθηκε στην συνέχεια μέχρι 30/6/2022 και τώρα έλαβε νέα παράταση. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας με επιστολές του στο Υπουργείο Οικονομικών είχε επισημάνει την ανάγκη παράτασης του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ και είχε ταχτεί γενικά  υπέρ της κατάργησης του ώστε να διευκολυνθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα και να ενισχυθούν οικονομικά οι δημιουργοί λαμβάνοντας υπόψιν και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει πλήξει το σύνολο της κοινωνίας αλλά και την Τέχνη πολύ περισσότερο.
  • Με το άρθρο 58 προβλέπεται  ότι «στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται παρ. 10, ως εξής: 10. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος». Αυτό ισχύει υπό προϋποθέσεις και πιο συγκεκριμένα αν  είχαν πριν από τη διακοπή και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στην ΚΥΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργείου Οικονομικών (περίπτωση γ του παρόντος άρθρου) και τέλος αν η επανέναρξη εργασιών γίνει έως και 30/6/2023. Επιπλέον, «ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ κατ' έτος, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ ».
  • Στο άρθρο 59 προβλέπεται ότι «Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α' 152) δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 με ποσό ίσο με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ καταγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης που παρά τις αντιθέτου τυμπανοκρουσίες στον τύπο:
 

  1. Διατηρεί τον ληστρικό φόρο επιτηδεύματος για τους καλλιτέχνες – ελεύθερους επαγγελματίες περιορίζοντας τον από τα 650 ευρώ στα 400 ευρώ τον χρόνο,  που θα πληρώνουν οι καλλιτέχνες και με μηδενικό εισόδημα.
  2. Επιδοτεί μόνο τους 3100 πρώτους (!!!) που θα υποβάλουν αίτηση από το σύνολο των εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού (καλλιτέχνες και πολλοί άλλοι επιχειρηματίες) οι οποίοι θα ξανανοίξουν βιβλία στην Εφορία. Η απόφαση αυτή δημιουργεί καθεστώς ανθρωποφαγίας, αφού αφορά μόνο τους πρώτους 3100 !!! που θα κάνουν αίτηση, ενώ οι εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού ξεπερνούν 100.000.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ διεκδικεί:
 
Κατάργηση του ΦΠΑ και του ληστρικού τέλους επιτηδεύματος

  • Οικονομική στήριξη όλων των καλλιτεχνών
  • Προώθηση λύσεων στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των εικαστικών και που παραμένουν άλυτα:
  1. Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
  2. Εφαρμογή του νόμου που αφορά τη διάθεση του 1% για τη δημιουργία και τοποθέτηση έργων σε δημόσια κτίρια, νόμος που δεν έχει εφαρμοστεί από το 1997 που ψηφίστηκε.
  3. Κατοχύρωση των καλλιτεχνικών διαγωνισμών – Εξαίρεση της Τέχνης από τον ν. 4412/2016.

            


Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10