ΕΛ | EN       Σύνδεση
 

Καλλιτέχνης

Στέλιος Χειμωνίδης


Βιογραφικό σε : PDF

Συμμετοχές του καλλιτέχνη

ΤίτλοςΘέμαΧρονολογίαΠερισσότερα
Το ΚΕΕ ενημερώνει το ΥΠ.Π.Ε, ότι με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών,διορίσθηκε Γενικό Συμβούλιο,το οποίο συνήλθε σε συνεδρίαση στις 3-2-1975 και με φανερή ψηφοφορία εξέλεξε το Προεδρείο. 4/2/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδας και την Εθνική Τράπεζα για τον διορισμό, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών,του Γενικού Συμβουλίου και για την αποστολή,συνημμένως, αποσπάσματος πρακτικού με τη σύνθεση του ΔΣ. 4/2/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ενημερώνει την Γενική Ασφάλεια Αθηνών, για τον διορισμό Γενικού Συμβουλίου,με την υπ' αριθ.197/1975 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 5/2/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ δίνει εντολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να καταβάλλει,σε υπάλληλό του και από το λογαριασμό του Κληροδοτήματος Μαρίνας Χαϊκάλη, το ποσό των 5.342 δρχ. Απόσπασμα πρακτικού περί έγκρισης απολογισμού 1974 και προϋπολογισμού 1975. 12/2/1975 Λεπτομέρειες
Kατά τη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Συμβουλίου, κατόπιν ψηφοφορίας,εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕ. 23/3/1975 Λεπτομέρειες
Το Δ.Σ του ΚΕΕ υποβάλλει πρόταση στο ΥΠ.Π.Ε για αύξηση της αμοιβής του προσωπικού του, παραθέτοντας πίνακα με τα προσόντα, τα έτη υπηρεσίας και τα όρια αμοιβής του, παρακαλεί δε να τυχγάνουν, και τα μέλη του προσωπικού του, της ίδιας μεταχείρισης με τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους. 3/4/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ γνωστοποιεί στο ΥΠ.Π.Ε το υπ'αριθ.ΦΕΚ 687/30-9-1975 περί καθορισμού αμοιβής των μελών του Γεν. Διοικητικού Συμβουλίου και αιτείται την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του 1975 που αποφάσισε το ΔΣ, για αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε Συμβούλια ή Επιτροπές. Το ΔΣ απαντά σε επιστολή του δικηγόρου Δ.Σταμούλη, ότι, λόγω της προσωρινότητάς του, δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση άλλων θεμάτων. 16/4/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ευχαριστεί την Prestige Travel Enterprises για το ενδιαφέρον να οργανώσει συνάντηση με αλλοδαπούς καλλιτέχνες για ανταλλαγή απόψεων, τους ενημερώνει για τα επιλεγέντα γιαυτό το σκοπό μέλη, καθώς και για το ότι θα ορίσει συνάντηση μετά την ανάδειξη της νέας Διοίκησής του. 7/5/1975 Λεπτομέρειες
Απόσπασμα Πρακτικού συνεδρίασης,κατά την οποία το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει καθήκοντα Προέδρου και Γενικού Γραμματέα του ΚΕΕ. 26/5/1975 Λεπτομέρειες
Tο ΚΕΕ υποβάλλει αίτημα στο Αστυνομικό Τμήμα Γ΄παράρτημα Ασφαλείας για βεβαίωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέως του,ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως ο νόμος ορίζει. 26/5/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε, ότι για την αναφερόμενη εργασία σε σχετικό έγγραφό της,ορίστηκαν τρία μέλη του, μετά από απόφαση της εξαμελούς προσωρινής διοίκησης. 12/6/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ενημερώνει μέλη του, ότι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίστηκαν μέλη του Γενικού Συμβουλίου του και τους προσκαλεί σε συνεδρίαση για συγκρότηση σε σώμα. 17/6/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε για τον διορισμό,με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,Συμπληρωματικού Διοικητικού Συμβουλίου και τη συγκρότησή του σε σώμα. 25/6/1975 Λεπτομέρειες
Διορισμός Συμπηρωματικού Διοικητικού Συμβουλείου του ΚΕΕ 25/6/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ενημερώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατάθεση χρηματικού ποσού ως αποζημίωση παράστασης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,με την παράκληση να αποδοθεί εξ ημισείας σε δύο μέλη του. 26/6/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ ενημερώνει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,ότι σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε η υπάλληλός του Παρασκευή Σαριδάκη να εισπράξει το ποσό των 5.000 δρχ. από το κληροδότημα "Μαρίνας Χαϊκάλη. 12/7/1975 Λεπτομέρειες
Το ΚΕΕ υποβάλλει πρόταση στο ΥΠ.Π.Ε,μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,για έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης προς αύξηση του μισθού υπαλλήλου του,δεδομένου ότι για τον καθορισμό της μισθοδοσίας δεν ελήφθη υπόψιν η προϋπηρεσία και το πτυχίο. 32/7/1975 Λεπτομέρειες
Δείγμα υπογραφής Προέδρου και Γενικού Γραμματέα ΚΕΕ 23/10/1975 Λεπτομέρειες
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ του ΚΕΕ 8/11/1975 Λεπτομέρειες
Περι Απόφασης Αύξησης των Μισθώματων του Κληροδοτήματος Μαρίνας Χαϊκάλη 17/11/1975 Λεπτομέρειες
Κάλεσμα σε Συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΕΕ 7/1/1976 Λεπτομέρειες
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου για Είσπραξη Επιταγής 13/1/1976 Λεπτομέρειες
Περι Αποστολής Δείγματος Υπογραφής του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΕ 24/1/1976 Λεπτομέρειες
Βεβαίωση Μέλους ΚΕΕ Επαγγελματία Ζωγράφου - Χαράκτη και Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα 29/1/1976 Λεπτομέρειες
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 2/2/1976 Λεπτομέρειες
Καλεσμα σε Συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΕΕ 21/2/1976 Λεπτομέρειες
Περι Αποστολής Πίνακα Ονομάτων της Διοίκησης του ΚΕΕ 5/3/1976 Λεπτομέρειες
Περι Αποστολής Αποσπάσματος Πρακτικών 13/3/1976 Λεπτομέρειες
Αναπροσαρμογή της Μισθοδοσίας του Υπηρετούντος Προσωπικού 10/5/1976 Λεπτομέρειες
Περί Επιτροπής Εκπροσώπων της Ε.Π.Α.Σ.Κ.Τ και Επιτροπής Αγώνα της Συνέλευσης των Εικαστικών Καλλιτεχνών 20/5/1976 Λεπτομέρειες
Περί Υπογραφής Χρηματικών Ενταλμάτων 23/6/1976 Λεπτομέρειες
Περί Επικύρωσης Διπλώματος 29/6/1976 Λεπτομέρειες
Περί Αποστολής Προϋπολογισμού ΚΕΕ χρήσεως 1975 3/3/1975 Λεπτομέρειες
Περί Είσπραξης Ταχυδρομικών Επιταγών 8/12/1975 και 11/12/1975 Λεπτομέρειες
Περι Διεξαγωγής Πρώτου Μέρους του Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Αδριάντων Αριστοτέλους και Φιλίππου Β' 29/6/1976 Λεπτομέρειες
Περι Καταβολής Β' και Γ' Χρηματικού Βραβείου Διαγωνισμού Ανέγερσης Αδριάντα Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 16/1/1976 Λεπτομέρειες
Κατασκευή Ηρώου στην Κοινότητα Μουρικίου 19/7/1977 Λεπτομέρειες
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου 19/1/1976 Λεπτομέρειες
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΕ 10/2/1976 Λεπτομέρειες
Πρόσκληση για συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 20/4/1976 Λεπτομέρειες
Πρόσκληση για συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΕ 4/5/1976 Λεπτομέρειες
Πρόσκληση για συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΕ 15/5/1976 Λεπτομέρειες
Πρόσκληση για συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΕ 2/6/1976 Λεπτομέρειες
"Ελληνική Εβδομάδα" στη LUDWIGSHAFEN της Γερμανίας 18/1/1978 Λεπτομέρειες
"Ελληνική Εβδομάδα" στη LUDWIGSHAFEN της Γερμανίας 9/9/1977 Λεπτομέρειες
Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10
Ακολουθήστε μας