24 05-2023
24/05/2023

Προκήρυξη Έκθεσης Γλυπτικής 2023 στο Β.Χ.Μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορεία Γλυπτικής του ΕΕΤΕ διοργανώνουν για έβδομη συνεχή χρονιά έκθεση Γλυπτικής

02 06-2023
Αθήνα

Εκδήλωση-συζήτηση "Ιστορία & comics" στο πλαίσιο της έκθεσης "1922-2022 Έξοδος-Διέξοδος"

Την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023, ώρα 07:00 μμ.

07 06-2023
Αθήνα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συμποσίου Ζωγραφικής του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το ΕΕΤΕ

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής 26/06 έως 30/06/2023

Προβολή Ανακοίνωσης

Παραστατικά και υπαίθριο εμπόριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 


 Θέμα: Απαλλαγή Χειροτεχνών– καλλιτεχνών  που δραστηριοποιούνται υπαιθρίως για τρείς (3) μήνες ανά έτος , από την υποχρέωση να κόβουν αποδείξεις
 

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν από μέλη του ΕΕΤΕ  σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και έκδοσης παραστατικών για τους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται για τρεις μήνες ανά έτος στις σχετικές αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4849/2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
 

  • Κατόπιν ερωτημάτων που θέσαμε στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων  και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μας διευκρίνισαν ότι η διάταξη της περ. α’ του άρθρου 12 του νόμου 4849/2021 αφορά στην απαλλαγή των φυσικών προσώπων, κατόχων άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη, που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών για τρεις (3) μήνες ανά έτος, από την υποχρέωση δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και χρήσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) δηλωμένου και συνδεδεμένου  στον Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
  • Πρόκειται

α) για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και  απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 2859/2000 περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Α’ 248) και
 

β) για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δεν έχουν έναρξη). Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα δεν χρειάζεται να προβαίνουν σε έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές τους στις αγορές χειροτεχνών καλλιτεχνών.
 

Επισημαίνεται ότι η τρίμηνη δραστηριοποίηση ανά έτος των παραπάνω φυσικών προσώπων προσδιορίζεται σύμφωνα με την διάρκεια ισχύος της άδειας με την αντίστοιχη θέση που λαμβάνει κατόπιν σχετικής προκήρυξης ο χειροτέχνης – καλλιτέχνης. Σας επισυνάπτουμε και το σχετικό έγγραφο που λάβαμε από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και το οποίο κοινοποιήθηκε και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ).
 
 

Με εκτίμηση
 
Για το Δ.Σ.

 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10