24 05-2023
24/05/2023

Προκήρυξη Έκθεσης Γλυπτικής 2023 στο Β.Χ.Μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορεία Γλυπτικής του ΕΕΤΕ διοργανώνουν για έβδομη συνεχή χρονιά έκθεση Γλυπτικής

02 06-2023
Αθήνα

Εκδήλωση-συζήτηση "Ιστορία & comics" στο πλαίσιο της έκθεσης "1922-2022 Έξοδος-Διέξοδος"

Την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023, ώρα 07:00 μμ.

07 06-2023
Αθήνα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συμποσίου Ζωγραφικής του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το ΕΕΤΕ

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής 26/06 έως 30/06/2023

Προβολή Ανακοίνωσης

Συνέχιση διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης-Ανακαίνισης κτιρίου “ Μπινιώρη”

Συνέχιση Διαδικασίας Αξιολόγησης

 

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλοτερη τιμή ή βέλτιστη σχέση τιμής ποιότητας, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του  έργου Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης – Ανακαίνισης Κτιρίου «Μπινιώρη".

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α' 147)

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
 

Α/147/8-8-2016)

Διόρθωση για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

Διόρθωση καταληκτικής ώρας για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ​

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Παράρτημα Α’ 

Μελέτη εφαρμογής

Τεχνική  έκθεση Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Τεχνική έκθεση Υδραυλικής εγκατάστασης

Μελέτη Αποτύπωσης Κτιρίου

Φωτογραφικό Υλικό

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10