Σχετικά με την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό για την ανέγερση μνημείου σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Σχετικά με την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό για την ανέγερση μνημείου σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα

 

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Κυθήρων με το έγγραφο αρ. πρωτ.397/8-2-2019 μας γνωστοποίησε ότι η ακριβή ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ανέγερση μνημείου σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα είναι η 2η Απριλίου 2019.

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη η παράδοση των συμμετοχών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυθήρων ,πλ. Στάη ,Χώρα Κυθήρων-80100, Δημαρχείο Κυθήρων, τηλ. 2736031213 και φαξ 2736031919, έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού και ώρα 12.00 π.μ.. Ως χρόνος υποβολής της μελέτης υπολογίζεται η ημέρα παράδοσης στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή στο Ταχυδρομείο ‘’επί συστάσει’’ ή σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ένα από τα μέσα μεταφοράς σαν έγκυρη δε απόδειξη παραλαβής. Στην περίπτωση που στην ταχυδρομική σφραγίδα δεν φαίνεται καθαρά η ημερομηνία αποστολής, θεωρείται ότι η μελέτη παραδόθηκε εμπρόθεσμα, μόνο εάν θα έχει φθάσει στον αγωνοθέτη το πολύ σε πέντε (5) ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 

 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10