Προκήρυξη για το σήμα του Μουσείου Ελληνικής Χαρακτικής του Ε.Ε.Τ.Ε..

 


Προκήρυξη για το σήμα του Μουσείου Ελληνικής Χαρακτικής του Ε.Ε.Τ.Ε..

 

Προκηρύσσεται Διαγωνισμός μεταξύ των μελών του ΕΕΤΕ για τη δημιουργία σήματος του Μουσείου Ελληνικής Χαρακτικής του ΕΕΤΕ.

-Προτείνεται το σήμα του Μουσείου Ελληνικής Χαρακτικής να είναι αυτόνομο σχεδιαστικά, να παραπέμπει στη χαρακτική, με προσδιορισμό στον τίτλο του, «Μουσείο Ελληνικής Χαρακτικής-Ε.Ε.Τ.Ε» .

-Οι προτάσεις των μελών του ΕΕΤΕ  μπορούν να είναι μια (1) ή περισσότερες. Κάθε χωριστή πρόταση ενός μέλους θα φέρει διαφορετικό ψευδώνυμο.

Η κατάθεση των σχεδίων δεν γίνεται δεκτή σε  ηλεκτρονική μορφή, αλλά μόνο σε   μακέτες.

Κάθε πρόταση θα γίνει με ψευδώνυμο. θα κατατεθεί σε φάκελο που θα φέρει το ψευδώνυμο εξωτερικά. Το ίδιο ψευδώνυμο θα υπάρχει στο πίσω μέρος της πρότασης (σε όλες τις μακέτες  που ζητούνται). Μέσα στον εξωτερικό φάκελο θα υπάρχει μικρότερος φάκελος σφραγισμένος, που εξωτερικά θα φέρει το ψευδώνυμο και μέσα θα περιέχει τα στοιχεία του καλλιτέχνη: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –αν υπάρχει- καθώς και τμήμα εγγραφής στο ΕΕΤΕ).

-Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι η κάθε πρόταση του 'σήματος' θα πρέπει να δοθεί σε τρία διαφορετικά σχεδιαστικά μεγέθη (κλίμακες) , μεγάλο-μεσαίο-μικρό, ούτως ώστε όταν χρειαστεί να αποτυπωθεί σε οποιονδήποτε χώρο ή αντικείμενο να μην αλλοιωθεί η αναγνωρισιμότητά του. Να έχει εφαρμογή σε επιστολόχαρτο διαστάσεων 21Χ29, σε φάκελο διαστάσεων 22Χ11, σε κάρτα διαστάσεων 5,50Χ8,50 και σε σακούλα διαστάσεων 35Χ45 εκ..

Το σήμα μπορεί να έχει το πολύ 2 χρώματα.

Το σήμα που θα εγκριθεί θα πρέπει να είναι μοναδικό και πρότυπο και να κατοχυρωθεί ως σήμα από τον αρμόδιο φορέα.

Η  επιλογή του σήματος θα  γίνει από  την επιτροπή κρίσεων του ΕΕΤΕ

Η παράδοση των μακετών θα γίνεται στα γραφεία του ΕΕΤΕ, Βαλτετσίου 42 από 25 έως 29 Μαρτίου 2019. 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10