ΕΛ | EN       Σύνδεση
 
Προκήρυξη ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Έκθεση Χαρακτικής

 


ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
Από την Προϊστορία - στην Ελλάδα του Σήμερα
 
Προκήρυξη ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Έκθεση
 Χαρακτικής

  στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και η Εφορεία

Χαρακτικής σε συνεργασία με την συσταθείσα Οργανωτική Επιτροπή για την Έκθεση,

προκηρύσσουν μεγάλη Ιστορική Έκθεση Χαρακτικής με θέμα : «ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ –ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» , στην αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής» της ΑΣΚΤ

Αθήνας. Ο χώρος παραχωρείται από 05/10/ έως 05/12/2020.

Σκοπός της Έκθεσης είναι να παρουσιασθεί ο ρόλος και η προσφορά της Χαρακτικής Τέχνης στην

εξάπλωση της Γνώσης στην Ανθρωπότητα, διαχρονικά από τη Γένεσή της με τις Προϊστορικές

Βραχοχαράξεις και την Εξέλιξή της έως την Ελλάδα του σήμερα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκθεση έχουν όλα τα μέλη του ΕΕΤΕ που είναι ταμειακώς

ενήμεροι. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής θα γίνεται οικονομικός διακανονισμός με

το ΕΕΤΕ, εξοφλώντας ένα μέρος των οφειλών τους.

2) Ο κάθε καλλιτέχνης θα πρέπει να στείλει 5 πρωτότυπα έργα μίνιμουμ έως οκτώ

μάξιμουμ. Δεν θα υπάρχει περιορισμός στη χρονολογία δημιουργίας των έργων.

3) Δεκτά γίνονται τα έργα των οποίων η όλη διεργασία θα είναι αποκλειστικά προσωπική

δουλειά του κάθε καλλιτέχνη. Την ευθύνη αυτή τη φέρει ο δημιουργός του έργου

υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση για καθένα από αυτά.

Μπορούν να εκπροσωπηθούν όλες οι τεχνικές της Χαρακτικής και η εξέλιξή τους (νέες

τεχνολογίες). Δεν θα γίνονται δεκτά : αναπαραγωγές έργων ζωγραφικής, σχεδίου και

φωτογραφίας

4) Ο χώρος που αναλογεί στον κάθε καλλιτέχνη δεν θα ξεπερνά το 1,5 μ. πλάτος και ύψος

απεριόριστο.

0000001288

Η ανάρτηση των έργων θα γίνει χρονολογικά ακολουθώντας τη γενική χρονολογική

ανάρτηση όλης της Έκθεσης.

5) Τα υποβαλλόμενα έργα θα κριθούν από την Ολομέλεια της Επιτροπής Κατάταξης και

Κρίσης του ΕΕΤΕ. Τα έργα που θα επιλεγούν για να εκτεθούν θα πρέπει να είναι έτοιμα

για ανάρτηση και τοποθέτηση με ευθύνη του δημιουργού.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από 06 / 05 / έως 30 / 09 / 2019

Στο έντυπο συμμετοχής θα αναγράφονται : Ο τίτλος του έργου, οι διαστάσεις, το υλικό/τεχνική,

το έτος δημιουργίας, ο αύξοντας αριθμός του αντιτύπου, προαιρετικά εάν υπάρχει, που

αναγράφεται στο u941 έργο και η τιμή ασφάλισης. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από ψηφιακή

φωτογραφία του κάθε έργου, σε αρχείο jpg, σε 300 dpi, και 72 dpi, με την ένδειξη σε κάθε

εικόνα : ονοματεπώνυμο, αρίθμηση ίδια με το έντυπο συμμετοχής, τον τίτλο του έργου (πχ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ_1_ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ_2_ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ), με την ένδειξη στο

μήνυμα: ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ.

Φόρμα βιογραφικού: το βιογραφικό θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο, δίγλωσσο,

ελληνικό και αγγλικό έως 200 λέξεις, σε αρχείο word 11 στιγμών Calibri . Δεν θα γίνονται δεκτά

χειρόγραφα βιογραφικά, ούτε χειρόγραφα σκαναρισμένα. Για την ποιότητα του βιογραφικού

και τη μετάφραση υπεύθυνος είναι ο καλλιτέχνης.

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα έργα είναι δικής του δημιουργίας

Η προκήρυξη και το έντυπο συμμετοχής, θα αποσταλούν στους συναδέλφους που έχουν δώσει

την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, θα δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα του ΕΕΤΕ και θα βρίσκονται

στα γραφεία του ΕΕΤΕ.
 
 
 
 
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10