Ενημερωμένος κατάλογος με μουσεία Μουσεία του εξωτερικού που δέχονται την κάρτα ελευθέρας εισόδου της ΙΑΑ

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα  FAX : 210 / 33.01.408  e-mail:chafartg@otenet.gr
Πληρ.: Β. Χατζίκου                                                                                   Αθήνα 24-8-2017

Tηλ. 210. 3300 016, εσωτ. 107                                                                Αρ. πρωτ. 1137

Θέμα: Ενημερωμένος κατάλογος μουσείων που αποδέχονται

την κάρτα ΙΑΑ-AIAP διεθνώς

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από επικοινωνία με τη Διεθνή Ένωση Πλαστικών Τεχνών (AIAP), σας αποστέλλουμε τον ενημερωμένο κατάλογο με τα μουσεία και άλλα ιδρύματα σε διάφορες χώρες του κόσμου που αποδέχονται την κάρτα ΙΑΑ-AIAP και παρέχουν δωρεάν είσοδο ή έκπτωση επί της τιμής του εισιτηρίου. Την κάρτα, με μία φωτογραφία, εκδίδει για ένα έτος το ΕΕΤΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του ΕΕΤΕ, επανήλθε η ρύθμιση για ελεύθερη είσοδο των μελών του σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με την επίδειξη της ταυτότητας του ΕΕΤΕ.

Στο ΦΕΚ 2173/Β/13-7-2016 δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873/7-7-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο». Η απόφαση έχει επίσης αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΛΜΒ4653Π4-Ο0Π.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. έχουν προστεθεί στους δικαιούχους ελεύθερης εισόδου «σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο» τα μέλη του ΕΕΤΕ, με την επίδειξη της Ταυτότητας του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ιζ).

To EETE θα συνεχίσει τον αγώνα του, ώστε οι επισκέπτες καλλιτέχνες από ξένες χώρες, να έχουν δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με την επίδειξη της κάρτας της Διεθνούς Ένωσης Πλαστικών Τεχνών.

Για το Δ.Σ.

  

   Η Πρόεδρος                                                                              Η Γενική Γραμματέας

                                                                                   

   Εύα Μελά                                                                                      Κατερίνα Χατζή

               

 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10