Περιφερειακή δραστηριότητα του ΕΕΤΕ

 


Περιφερειακή δραστηριότητα του ΕΕΤΕ


Το ΔΣ στη συνεδρίαση του στις 18-3-2019 συζήτησε τις προτάσεις των Επιτροπών του ΕΕΤΕ των Περιφερειών Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κρήτης, αλλά και Βόρειας Ελλάδας, προσδιορίζοντας τη μέθοδο για τη διεξαγωγή των εκθεσιακών δράσεων, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο του ΕΕΤΕ.
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκτίμησε ότι οι δράσεις των Περιφερειακών επιτροπών του ΕΕΤΕ ξεδιπλώνονται σε μια περίοδο δύσκολη για την επαγγελματική υπόσταση των συναδέλφων. Ο νόμος 4412/2016 που ψήφισε η κυβέρνηση, στην πράξη καταργεί τους δημόσιους διαγωνισμούς για καλλιτεχνικά έργα και ανοίγει το δρόμο τα καλλιτεχνικά έργα να μπορούν να τα αναλαμβάνουν και εταιρείες και όχι μόνο καλλιτέχνες, όπως ορίζει ο νόμος του ΕΕΤΕ (άρθρο 9, Ν. 1218/81).
Είναι πραγματικότητα η προσπάθεια επιβολής των POS στους καλλιτέχνες, αλλαγές στην εκπαίδευση, η περικοπή των συντάξεων, η άκρατη φορολόγηση του καλλιτεχνικού έργου.
Υπό αυτό το πρίσμα, το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκτιμά ότι όλες οι δράσεις μας πρέπει να έχουν στόχο από την μία της προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και από την άλλη οφείλουν να αναπτύσσουν δράσεις οι οποίες θα υποστηρίζουν το δημιουργό, θα αναδεικνύουν και θα κατοχυρώνουν την Τέχνη στο δημόσιο χώρο, ενώ θα πιέζουν η δημόσια Τέχνη να γίνεται μόνο από φυσικά πρόσωπα –εικαστικούς καλλιτέχνες-μέλη του ΕΕΤΕ.
Εκτίμηση μας είναι ότι ο συνδυασμός των παραπάνω, με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, θα φέρει αποτελέσματα.
Τα θέματα που θα πρέπει να απασχολούν τις Περιφερειακές επιτροπές του ΕΕΤΕ και να έρχονται σε επικοινωνία με το ΔΣ του ΕΕΤΕ, θα πρέπει να είναι:
1. Θέματα Τέχνης στο Δημόσιο χώρο και θέματα διαδικασιών (προώθηση των πάγιων θέσεων του ΕΕΤΕ για διενέργεια Πανελλήνιων Καλλιτεχνικών Διαγωνισμών και Ανοιχτές Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος).
2. Θέματα Εργασιακά των εικαστικών Καλλιτεχνών (στην Εκπαίδευση, Τοπική Αυτοδιοίκηση και αλλού).
3. Θέματα Αισθητικής του Περιβάλλοντος και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
4. Θέματα Προστασίας των Δημοκρατικών Ελευθεριών.
5. Καλλιτεχνικές Δράσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις συζητήσεις κ.α.
6. Ανάδειξη -με εκθεσιακές δράσεις- της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μελών του ΕΕΤΕ στην περιοχή.
Κάθε περιφέρεια έβαλε μεγάλους στόχους και μεγάλες δράσεις. Για να γίνουν πραγματικότητα προϋποθέτει τη συμμετοχή στην καθημερινότητα της δράσης. Χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του ΕΕΤΕ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
- Για τον καλύτερο αποτελεσματικό συντονισμό σχετικά με τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών του ΕΕΤΕ, θα συζητηθούν συνολικά και θα προωθηθούν με βάση και τις αντικειμενικές δυνατότητες του φορέα μας.
- Το ΔΣ προγραμματίζει μεγάλες συσκέψεις ανά περιοχή, καθώς και επιμέρους επικοινωνίες με τις επιτροπές κάθε περιοχής.


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10