ΕΛ | EN       Σύνδεση
 
Αλλαγές στο Καθεστώς Ανασφάλιστων Καλλιτεχνών


Ανασφάλιστοι καλλιτέχνες: Στο 25% πλέον η συμμετοχή στα φάρμακα!!!

Ενημέρωση για τις αλλαγές στο καθεστώς των ανασφάλιστων καλλιτεχνών.


Οπως γνωρίζουμε από το 1989 τα μέλη του ΕΕΤΕ δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Από εδώ και στο εξής με το νέο νόμο και τη σχετική εγκύκλιο καταργείται η δωρεάν πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη.
Οπως αποφάσισε η Κυβέρνηση το Φεβρουάριο και διευκρίνισε με εγκύκλιο τον Απρίλιο:
1. Δεν θα υπάρχουν πλέον βιβλιάρια υγείας για τους ανασφαλίστους όπως καθορίζεται με το Ν.4368/2016 ΦΕΚ 21/21-2-2016 τεύχος Α & ΚΥΑ 25132/4-4-2016-ΦΕΚ Β 908/4-4-2016 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Δωρεάν πρόσβαση ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στη δημόσια υγεία θα έχουν οι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι πολίτες, οι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα αλλοδαποί, πολίτες τρίτων χωρών με νομιμοποιητικά έγγραφα και οι ευάλωτες κοινωνικά ομά-
δες. Οι δικαιούχοι πρέπει να κατέχουν η να αποκτούν ΑΜΚΑ.
3. Οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να έχουν ΑΜΚΑ πρέπει να έχουν Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης αρθρο 3 ΚΥΑ 25132/4-4-2016.
4. Στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι θα υπολογίζονται οικονομικά κριτήρια και θα υπάρχει συμμετοχή στη συνταγογράφηση των φαρμάκων 25% για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 2.400 Ευρώ. Τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία εκτός από τα φάρμακα υψηλού κόστους –για ιδιαίτερες παθήσεις– που θα συνεχίσουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
5. Από οποιαδήποτε συμμετοχή εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 25132/4-4-2016-ΦΕΚ Β 908/4-4-2016.
6. Τα παραπάνω θα ισχύσουν κανονικά από 15/07/2016 μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ.
7. Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων και τα πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους.
Δεν υπάρχει πλέον καταγραφή –ως κατηγορία– των ανασφάλιστων μελών του ΕΕΤΕ στους δικαιούχους, αλλά θα ακολουθούν ό,τι θα ισχύσει γενικά για όλους τους ανασφάλιστους πολίτες. Αυτό θέτει επικίνδυνα ζητήματα σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα των μελών κατά την έναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία, ζήτημα που διεκδικούμε να λυθεί, εφόσον τα μέλη του ΕΕΤΕ δεν υποχρεούνται στην εγγραφή στον ΟΑΕΕμέ νόμο που κατακτήσαμε με αγώνες από το 1999.
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ με τη δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίου απήυθυνε αμέσως επιστολή στους Υπουργούς κ. Ξάνθο και κ. Πολάκη καθώς και στην κ. Θεανώ Φωτίου και τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αρ. Μπαλτά, επισημαίνοντας πως η δωρεάν χορήγηση Ιατροφαρμακευτικής και νοσομειακής περίθαλψης στα ανασφάλιστα μέλη του ΕΕΤΕ θεσπίσθηκε με δεδομένο ότι η Πολιτεία δεν έχει ακόμα λύσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των καλλιτεχνών παρά τις κατ’επανάληψη κρούσεις μας και κατάθεση εκ μέρους μας πρότασης νομοθετικής ρύθμισης.. Με γνώμονα την αναγκαιότητα στήριξης του χώρου των τεχνών, και τους εικαστικούς καλλιτέχνες, η Πολιτεία με τις Υ Α 139491/2006, β 1747, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/ΓΠ ΟΙΚ.48985/2014 Β 1465
και την υπ’ αριθμ. Π2α / ΓΠ ΟΙΚ . 81851/2009 ΦΕΚ Β 1370, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π2α /ΓΠ ΟΙΚ.128027/2009, ΦΕΚ Β 2081 και με την ερμηνευτική εγκύκλιο Π2α/ΓΠ ΟΙΚ.37059/2006, χορηγεί ως τώρα δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη στα ανασφάλιστα μέλη του ΕΕΤΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ .
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ κατέθεσε και πάλι το αίτημα να κατοχυρωθεί θεσμικά το ότι:
«Τα ανασφάλιστα μέλη του ΕΕΤΕ, υπάγονται στο σύστημα χορήγησης δωρεάν νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και εισοδήματος».
 
 
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10